Baby Connect (activity log) [v7.0.3]

5 / 5 (phiếu bầu 9309) Baby Connect là ứng dụng theo dõi em bé toàn diện nhất trên Thị trường. Nó có các báo cáo đồ họa và biểu đồ xu hướng, trung bình hàng tuần, thuốc, vắc-xin, bộ hẹn giờ, thông báo, email, .csv ...