MỘT LẦN Bão ngàn [v1.31.2]
one-piece-thousand-storm-v1.31.0-mod.apk

ONE PIECE サ ウ ザ ン ス là trò chơi đóng vai cho Android được phát triển bởi BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Tên ứng dụngONE PIECE サウザンドストーム
Nhà xuất bảnBANDAI NAMCO Entertainment Inc.
LoạiRole Playing
Kích thướcThích nghi với thiết bị
Nền tảng4.1 và lên
phiên bản1.31.2
Mod mới nhấtDữ liệu MOD + OBB đầy đủ
Lấy nó về Google play

Description of ONE PIECE サウザンドストーム [1.31.2]

【ワ ン ピ ー ス ス プ プ リ
ワ ン ピ ー ー ス の キ が 3D で 大 暴 れ!
お 気 に 入 り の キ ャ ラ ク タ ー を 仲 間 に し て, 自 分 だ け の 海賊 団 で 爽快 ア ク シ ョ ン バ ト ル を 楽 し も う!

-----------
■ ゲ ー ム 概要
-----------
全国 の 仲 間 と 最大 3 人 の の 仲 間 と 最大,
気 軽 軽 に 協力 プ レ イ が 闘 闘 闘 闘 闘 闘 RPG
「ONE PIECE サ ウ ザ ン ド ス ト ー ム」

か ん た た ん 操作 を 繰 ん </s> </s> </s>,
次 々 々 と 現 れ る し よ う!
ル フ ィ, ゾ ロ, ナ ミ, ウ ソ ッ プ · · ·
「麦 わ ら の 一味」 を は じ め,
ト ラ フ ァ ル ガ ー · ラ フ ー, ド フ ラ ミ ン ゴ な ど
ワ ン ピ ピ ー ス の た キ が 戦 戦 </s>!

-----------
■ か ん た ん 操作 で 爽快 バ ト ル
-----------
タ ッ プ & フ リ ッ ク の か ん た ん 操作 で 楽 し め る 爽快 ア ク シ ョ ン バ ト ル!
回避 や ガ ー ー ド で 敵 や て 必殺技 一掃 一掃 </s>!
誰 で も 気 軽 に 楽 し め る バ ト ル シ ス テ ム で, ワ ラ ワ ラ と 襲 っ て く る 敵 を 撃 破 し よ う!

-----------
■ ド 派 手 な 必殺技 演出
-----------
ル フ ィ の "ギ ア 4 (フ ォ ー ス)" で バ ウ ン ド マ ン に 変 身
エ ー ス, サ ボ の "火 拳 (ひ け ん)"
ド フ ラ ミ ン ゴ の "鳥 カ ゴ"
ロ ー の "ガ ン マ ナ イ フ"
vv · · ·
ワ ン ピ ー ス ス ャ ャ の の の の 3D の 必殺技 は 必 見!
状況 に に 応 て て た く に に に に に に に に </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> Thêm bài này vào danh sách Video của bạn Download bài này

-----------
■ キ ャ ラ ク タ ー の 成長
-----------
ア ニ メ 「ONE PIECE ア の ニ メ「 」ン ン が カ ー ド に 登場!
名 シ ー ン ン を 装備 す シ ー が る る </s>!
技 付 き の シ ー ン カ ー ド を 手 に 入 れ る と, キ ャ ラ ク タ ー が 新 た な 技 を 習得!
名 シ ー ン ン を 集 め シ を 成長 う う </s>!

-----------
■ 全国 の 仲 間 と 共 闘 バ ト ル
-----------
ク エ ス ト や イ ベ ン ト を ク リ ア し て い く と 新 し い キ ャ ラ ク タ ー を 仲 間 に で き る!
お 気 に 入 り の パ ー テ ィ を 編成 し て, 全国 の 仲 間 と 最大 3 人 の 協力 プ レ イ (マ ル チ プ レ イ) を 楽 し も う!
1 人 で も 楽 楽 し め る シ ン ン!

-----------
■ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
-----------
バ ト ル ル 前 作 作 作 ト ト ト ど </s> </s> </s> </s> </s> </s>,
ワ ン ピ ー ー ス ス ー ー ー ー ー ス で で で で
気 軽 な コ コ ミ を 楽 し も う!

ワ ン ン ピ ー ス の く ろ う!

■ 「MỘT M「T サ ウ ウ ザ ン ド ス ト ー ム」 サ ポ ー ト セ ン タ ー
不 具 合 情報, 不 具 内容 情報, 不 具 内容 情報, 不 具 内容 情報 情報 情報 具 具 情報 情報
ゲ ー ム 内 の の の </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>
「ONE PIECE サ ウ ウ ザ ン ド ド ス ト サ サ」 」ー「
Email[Email protected]

[Môi trường hoạt động, yêu cầu khác]
https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1761

* Hãy chắc chắn sử dụng ứng dụng này trong môi trường hoạt động được mô tả trong liên kết ở trên. Ngay cả khi sử dụng trong môi trường vận hành, ứng dụng có thể không hoạt động đúng do các yếu tố như trạng thái sử dụng và các yếu tố cụ thể của mô hình.

© 尾 田 栄 一郎 / 集 英 社 · フ ジ テ レ ビ · 東 映 ア ニ メ ー シ ョ ン
© 2016 Bandai Namco Entertainment Inc.
本 ア プ リ ケ ー シ ョ ン は, 権 利 者 の 正式 な 許諾 を 得 て 配 信 し て い ま す.

... Đọc thêm

Có gì mới của ONE PIECE サ ウ ザ ン ド ス ト [1.31.2]

ver1.26.4 ・ い く つ か の 不 具 合 を 修正 し ま し た。
Tất cả các phiên bản